නින්දෙන් ඇතිවන ආබාධ

      අධික දිවා කාලයේදී නින්දට යාමෙන් විවිධ ආබාධ වලට මුහුණ දීමට සිඳුවේ….

  නින්දේ ආශ්වාසය- 

සමහරවිට පුද්ගලයාගේ හුස්ම අඩුවන්නේ හෝ නතර වන්නේ නිදාසිටින විටදීය.සෑම විනාඩියකම  මොළය මගින්  ස්නායු වෙත පණිවිඩයක් යවන්නේ හුස්ම අවදි කරන ලෙසයි.අප තිගැස්සෙන්නේ ඒ වන විටය..

 

නින්ද නොයාම-

මෙය ඉතා සුලබය. පුද්ගෙලයෙකුට නිදාගැනීමට අපහසුය. නින්ද නොයාම යනු රෝග ලක්ෂණයක් මිස රෝගයක් නොවේ.

 

නින්දෙන් ඇවිදීම-

     මෙය නින්දෙන් සිදුවන සාමාන්‍ය හැසිරීමකි.පුද්ගලයා නිදා සිටියදී නිවස වටා ඇවිද යා හැකිය.නින්දෙන් ඇවිදීම වැඩිහිටියන්ට වඩා දරුවන්ට බලපායි.

         රාත්‍රි නින්දට පෙර දරුවන් මෙන්ම වැඩිහිටියන් ද තම ආගමානුකූල කටයුතු වල කෙටි කාලයක් හෝ යෙදීමෙන් සුව නින්දක් ලබාගත හැකිය..

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *