සුරතල් සතෙක්ව රැකබලාගන්නේ කොහොමද ?


ළමයින් සුරතල් සතුන්ට හරිම කැමතියි.ඉතින් දැන් හැම ගෙදරකම වගේ සුරතල් සතෙක් ඉන්නවා.සුරතල් සතෙක් ඇති කරද්දි අපිට වගකීම් ගොඩක් තියෙනවා.බල්ලෙක්ව අපි ඇති කරන්නේ අපේ ආරක්ෂාවට වෙන්න පුලුවන්.ඒත් අපිට අපි ගැන විතරක් හිතන්න බෑ. ඒ සත්තුන්ටත් ආදරය රැකවරණය දෙන්න ඕනේ. ඒක අපේ යුතුකමක්. අපිට පෙරලා ඔවුන්ගෙන් ආදරයක් ලබාගන්න පුලුවන් වෙන්නේ එතකොට තමයි. අපි කොහොමද එයාලව බලාගන්නේ ඉතින්,

ඔබේ සුරතලා බල්ලෙක් , පූසෙක් හෝ වෙන සත්වයෙක් වෙන්න පුලුවන්. ඔවුන් කන්න ආස කෑම එයාලට දෙන්න.හරි වෙලාවට කෑම ලබා දී ඔවුන්ව රැකබලා ගන්න ඕනේ.මොකද නැත්තම් උන් ලෙඩ වුනොත් පසුතැවෙන්න වෙන්නේ ඔයාලටම තමයි.ඒ වගේම අපි හරිම ආදරෙන් හදන සතෙක් අපෙන් වෙන් උනාම ඒක දරාගන්න බැරි දුකක්.

ඒ වගේම පුලුවන් හැම වෙලාවකම තමන්ගේ සුරතලා ඒක්ක කාලය ගත කරන්න.ඔවුන් තනිවෙලා කියලා කිසිම වෙලාවක අගවන්න එපා.එයාලට කතා කරන්න බැරි උනත් අපි වගේම එයාලට හොඳට හිතන්න පුලුවන්.දුක දැනෙනවා.සතුට දැනෙනවා.

ඉතින් සතෙක්ව ඇති කරන්න කලින් දෙපාරක් හිතන්න.අපිට ⁣එයාව හොඳින් බලාගන්න පුලුවන්ද කියලා..

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *