පෘතුගාලයේදී රතු පෑන භාවිතා නොකරන හේතුව මෙන්න

ලෝකයේ එක එක රටවල අමුතු විදිහේ නීති රීති චාරිතේ තියෙනවනේ.අපි අද කියන්නේ ඒ වගෙ හරි අමුතු විදිහේ සිරිතක් ගැන.සාමාන්‍යයෙන් අපි අත්සන් කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට යොදාගන්නේ නිල් පෑන හෝ කලු පෑන.නමුත් සමහරවිට රතු පෑනත් යොදා ගන්නවා.

නමුත් දුවේ පුතේ ඔයාලා දන්නවද ,පෘතුගාලයේදී කිසිම විටෙක අත්සන් කරන්න රතු පෑන භාවිතා නොකරන බව.ඊට හේතු තියෙනවා.

ඒ අය රතු පැහැය සලකන්නේ පරාජයේ පැහ‍ය කියලා.ඒ වගේම් රතු පාට නිසා අවාසනාව එනවා කියලත් ඔවුන්ගේ හිතේ විශ්වාසයක් තියෙනවා.

ඉතින් ඒ නිසා කවදහාරි දවසක පෘතුගාලයට ගියොත් වැරදිලාවත් රතු පෑනන් අත්සන් කරන්න නම් හදන්න එපා..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *