ටිබෙට් රටේ මිනිස්සු දිව පෙන්නන හේතුව 

අපි කාත් එක්ක හරි කතා කරනකොට නැත්නම් කවුරු හරි කියන දෙයක් අපි අහගෙන ඉද්දි දිව පෙන්නුවොත් ඒක ටිකක් අසෝබන වැඩක් විදියට තමයි අපි දකින්නේ.
සමහර වෙලාවට මේක අපි නොදැනුවත්වත් කරනවා ඒ වගේම සමහර වෙලාවට යහලුවන් එක්ක ඉන්නකොටත් එයාලා කියන ඒවට දිව පෙන්නලා සමච්චල් කරනවා .
නමුත් ටිබෙට් රටේදි නම් තමන්ගේ දිව පෙන්නන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ අනික් පුද්ගලයාට තමන් ගෞරව කරනවා කියන එක.
ඒ වගේම අපි කෙනෙක් මුණගැහුනම hello කියන එක ටිබෙට් රටේදි දිව පෙන්වන එකෙන් නිරූපණය වෙනවා .
ඉතින් ඔගොල්ලො බැරි වෙලාවත් ටිබෙට් රටට ගියොත් මේ අපූරු සම්ප්‍රදාය මතක තියාගන්න..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *