අහසේ ඉදන් බැලුවම පොළවේ පේන එකම දේ

ලෝකෙ ගොඩක් පුදුම හිතෙන තැන් තියෙනවනෙ . ඉතින් අද podithho.com වෙතින් කතා කරන්න යන්නෙ චීන මහප්‍රාකාරය ගැන පුදුම හිතෙන දේවල් ටිකක් ..
1) චීන මහප්‍රාකාරය කිලෝමීටර්  21 196 .18 විතර දිගයි .
2) ඒ වගේම මෙම ස්ථානය අවුරුදු 2300 විතර පරණයි කියලා සදහන් වෙනවා.
3) 1987 වර්ශයේදී මෙය ලෝක උරුමයක් ලෙස නම් කෙරෙනවා. ඒ කියන්නෙ මේක චීනයට විතරක් නෙවෙයි මුලු ලෝකෙටම අයිති වටිනා වස්තුවක් .
4) මෙය ක්වින් නැමති පළමු චීන අධිරාජ්‍යා විසින් ඉදි කර ඇති බවද සදහන් වෙනවා .
5) හමුදා සෙබලු වගේම නීතියෙන් වැරැදි කරුවන් වූ අයගේ ශ්‍රමය මෙම ප්‍රාකාරය සෑදීමට යොදාගෙන තියෙනවා .
6) චීන මහප්‍රාකාරය අභ්‍යවකාශයේ ද කිලෝමීටර් 200,000 පමණ දුරක් දක්වා පේනවා කියලා විද්‍යාඥයන් පවසනවා . ඒ වගේම දුරේක්ෂයක් වත් නැතුව අහසෙ ඉදන් පොළොව දිහා බැලුවම පේන එකම දේත් මේක තමයි.
7) මෙම ප්‍රාකාරයේ පළලින් වැඩිම ප්‍රදේශය අඩි 9 පමණ වන බවද සදහන් ..
8) චීන මහප්‍රාකාරයෙන් චීනයේ පළාත් 9ක් ආවරණය වෙනවා .
9)  චීන මහ ප්‍රාකාරය හදද්දි තමයි ලෝකයේ වැඩිම කම්කරුවන් පිරිසක් මරණයට පත් වෙලා තියෙන්නේ .
10) ඒ වගේම මෙම ප්‍රාකාරය හදලා තියෙන්නෙ සතුරන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න මුර කපොල්ලක් විදියටයි .
ලෝකෙ ගොඩක් පුදුම හිතෙන තැන් තියෙනවනෙ . ඉතින් අද podithho.com වෙතින් කතා කරන්න යන්නෙ චීන මහප්‍රාකාරය ගැන පුදුම හිතෙන දේවල් ටිකක් ..
1) චීන මහප්‍රාකාරය කිලෝමීටර්  21 196 .18 විතර දිගයි .
2) ඒ වගේම මෙම ස්ථානය අවුරුදු 2300 විතර පරණයි කියලා සදහන් වෙනවා.
3) 1987 වර්ශයේදී මෙය ලෝක උරුමයක් ලෙස නම් කෙරෙනවා. ඒ කියන්නෙ මේක චීනයට විතරක් නෙවෙයි මුලු ලෝකෙටම අයිති වටිනා වස්තුවක් .
4) මෙය ක්වින් නැමති පළමු චීන අධිරාජ්‍යා විසින් ඉදි කර ඇති බවද සදහන් වෙනවා .
5) හමුදා සෙබලු වගේම නීතියෙන් වැරැදි කරුවන් වූ අයගේ ශ්‍රමය මෙම ප්‍රාකාරය සෑදීමට යොදාගෙන තියෙනවා .
6) චීන මහප්‍රාකාරය අභ්‍යවකාශයේ ද කිලෝමීටර් 200,000 පමණ දුරක් දක්වා පේනවා කියලා විද්‍යාඥයන් පවසනවා . ඒ වගේම දුරේක්ෂයක් වත් නැතුව අහසෙ ඉදන් පොළොව දිහා බැලුවම පේන එකම දේත් මේක තමයි.
7) මෙම ප්‍රාකාරයේ පළලින් වැඩිම ප්‍රදේශය අඩි 9 පමණ වන බවද සදහන් ..
8) චීන මහප්‍රාකාරයෙන් චීනයේ පළාත් 9ක් ආවරණය වෙනවා .
9)  චීන මහ ප්‍රාකාරය හදද්දි තමයි ලෝකයේ වැඩිම කම්කරුවන් පිරිසක් මරණයට පත් වෙලා තියෙන්නේ .
10) ඒ වගේම මෙම ප්‍රාකාරය හදලා තියෙන්නෙ සතුරන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න මුර කපොල්ලක් විදියටයි .

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *