සුදු පාට නයිල් ගඟෙයි නිල් පාට නයිල් ගඟෙයි වෙනස දන්නවද ?

ලෝකයේ දිගම ගංගාව වන්නේ නයිල් ගංගාවයි.අද podithho.com වෙතින් නයිල් ගංගාව ගැන පොඩ්ඩො නොදන්න කරුණු ටිකක් මෙන්න ..
1) නයිල් ගංගාව උතුරු අප්‍රිකාවේ උතුරු දෙසට ගලායන ප්‍රධාන ගංගාවක් වනවා .
2) මෙහි දිග කිලෝමීටර් 6650 ක් පමණ වෙනවා.
3) සුදු නයිල් හා නිල් නයිල් යන අතු ගංගා දෙකේ එකතුවෙන් නයිල් ගංගාව සෑදී ඇත.
4) සුදු නයිල් ගංගාව උගන්ඩාවේ වික්ටෝරියා වැවෙන් ආරම්භ වන අතර නිල් නයිල් ගංගාව ඊජිප්තුව හරහා ගලා යනවා .
5)සුදු නයිල් ගඟ දිගම අතු ගංගාව වන අතර නිල් නයිල් ගඟ පස සාරවත් කරන ප්‍රධාන ජල මූලාශ්‍රය වෙනවා.
5) දිනකට නයිල් ගංගාවෙන් ජලය ඝන මීටර මිලියන 300 පමණ මුහුදට එකතු වෙනවා .
6) නයිල් ගංගාව ඊජිප්තුවේ ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියාව ආසන්නයෙන් මධ්‍යධරණී මුහුදට එක් වෙනවා .
7) ඊජිප්තුව කාන්තාර වලින් සමන්විත නිසා බෝග වගාවට අවශ්‍ය ජලය සම්පූර්ණයෙන් නයිල් ගංගාවෙන් සපයාගන්නවා.
8) ලෝක ප්‍රසිද්ධ අස්වාන් වේල්ල නයිල් ගංගාව හරහා බැද තිබෙනවා .
මේ වගේ තවත් වටිනා ලිපියකින් ඉක්මනින් හමුවෙමු….

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *