උණ හැදුනොත් ඉක්මනින්ම කරන්න ඕන මොනවද ?

උන කියලා කියන්නෙ රෝගයක් නෙමෙයි. ඒක රෝග ලක්ෂණයක්. ඒ නිසා උනක් හැදුනොත් අපි ඒ ගැන ගොඩක් සැළකිළිමත් වෙන්න ඕන.  ඒ නිසා අපි මේ ලිපියෙන් කුඩා දරුවන්ට උන රෝග ලක්ෂණය ඇති වුනොත් අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා විමසා බලමු.

Top 5 fever myths and facts | Texas Children's Hospital

ඔබේ දරුවාගේ වයස මාස 03ට අඩුනම් ඉක්මනින්ම සුදුසුකම් සහිත වෛද්‍යවරයෙකුගේ උපදෙස් ලබාගත යුතු වනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබේ දරුවාගේ වයස මාස 03ට වැඩිනම් නියමිත මාත්‍රාවට අනුව පැරසිටමොල් ලබා දීම කරන්න පුළුවන්. එසේම දරුවාගේ ශරීරයේ තෙත මාත්තු කරමින් දේහ උෂ්ණත්වය අඩු කරන්නත් පුළුවන්.

Tips to prevent Typhoid fever in your child.

උන බැස්සට පස්සෙ දරුවා ක්‍රියාශීලීව ඉන්නවනම් සහ වෙනත් රෝග ලක්ෂණයක් පෙන්නන්නෙ නැත්තම් ඔබ ඒ තරම් කළබල වෙන්න ඕන නැහැ. නමුත් ඊට පස්සෙත් උන තියෙනවනම් වෛද්‍යවරයෙකු හමුවෙලා රුධිර පරීක්ණයක් සිදුකර ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්.

ඒ වගේම උන බැස්සට පස්සෙ දරුවා ක්‍රියාශීලී නොමැතිනම්, නිද්‍රාශීලීව සිටීනම් වහාම වෛද්‍යවරයෙකු හමුවීමට කටයුතු කළ යුතුයි.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *